O nama

Dobrodošli

Dječji vrtić Škrinjica, Vidovec, sa svojim radom počinje 1999. godine. Osnivač dječjeg vrtića je Općina Vidovec.

Početkom 2021. vrtić svoju djelatnost seli u prostorije novog  objekta, namjenski građenog za obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti primarnog obrazovanja djece do 7. godine života. Danas u vrtiću imamo 6 odgojnih skupina od čega dvije jasličke i 4 vrtićke.

Programi i način rada u dječjem vrtiću Škrinjica temelje se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje sukladno vrijednostima i načelima koja su propisana tim dokumentom.  Fleksibilnost odgojno obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređenje prakse. Kroz programe koje dječji vrtić Škrinjica provodi razvijaju se vrijednosti poput znanja, identiteta, tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti koje su dio nasljeđa društva i civilizacije na individualnoj ali i društvenoj razini. Ove vrijednosti predstavljaju smjer za kvalitetno ostvarivanje odgojno obrazovnih ciljeva u odgojno obrazovnoj ustanovi.

Ciljevi

Ciljevi razvoja prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • osiguravanje dobrobiti za dijete (osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit)
  • obrazovna dobrobit
  • socijalna dobrobit

Razvojni ciljevi ustanove  – prihvaćanje promjena kao podrazumijevanog načina rada u suvremenom društvu prateći pri tome interes roditelja, djece i lokalne zajednice. Dodatni programi za djecu u realizaciji odgojitelja u svrhu jačanja kompetencija odgojitelja i zadovoljavanje potreba razvoja djece. Uz pomoć stručnog tima organizirati radionice za odgojitelje u svrhu razvijanja timskog duha.

U odnosu na dijete – sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne i kreativne individue. Razvoj sretnog i zadovoljnog djeteta u pozitivnoj klimi.

U odnosu na roditelje – afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj – zadovoljan roditelj.

U odnosu na okruženje – održavati i unaprjeđivati sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost. Estetsko okruženje obogaćivano raznovrsnim poticajima, okruženje koje potiče na cjelokupni rast i razvoj.

U odnosu na ozračje – zadovoljno dijete, zadovoljan roditelj, zaposlenici i zajednica.

U odnosu na stručni tim – osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za model djelovanja u razvijanju što kvalitetnijeg vrtića i odgojno – obrazovnog procesa. Razvijanje kompetencija u području refleksivne prakse za samoprosudbu usklađenosti.

U odnosu na lokalnu zajednicu  – sukladno Godišnjem planu i programu ostvarivati kvalitetnu suradnju s lokalnom zajednicom (manifestacije, razne aktivnosti u suradnji s lokalnim udrugama, vatrogascima) varaždinskom županijom (kazalište, knjižnica, policijska uprava itd.), školom (suradnja u projektima, aktivnosti i programi za djecu predškolskog uzrasta).

Redoviti program njege, odgoja i obrazovanja djece

Cilj redovitog programa podrazumijeva stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu.

Engleski jezik

Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je da razvije pozitivan odnos prema učenju engleskog jezika te da ga djeca shvate kao zabavu i potrebu.

Sportski program

Cilj programa je zadovoljiti biotičku potrebu djeteta za kretanjem i igrom

Upoznajte djelatnike dječjeg vrtića Škrinjica

Ravnateljica

Vida Risek

 +385(0)91 603 0593
ravnateljica@dvskrinjica.hr

Tajnica

Vlasta Rožić

+385(0)91 621 7832tajnistvo@dvskrinjica.hr

Voditelj računovodstva

Tea Grđan

racunovodstvo@dvskrinjica.hr

Pedagoginja

Natalija
Štefek

Medicinska sestra
Janja
Kolenko

Odgojiteljica
Viktorija
Artić

Odgojiteljica
Jelena
Bahunek Kosec

Odgojiteljica
Ana
Brodar

Odgojiteljica
Petra
Crnčec

Odgojiteljica
Melita
Filipović

Odgojiteljica
Jelena
Gazdek

Odgojiteljica
Slavica
Košćak

Odgojiteljica
Snježana
Kovaček

Odgojiteljica
Marija
Košić

Odgojiteljica
Valentina
Magaš

Odgojiteljica
Danijela
Poljan Cmrečak

Odgojiteljica
Nikolina
Tkalčec

Kuharica
Renata
Grđan

Pomoćna kuharica
Nikolina
Melnjak

Spremačica
Snježana
Papec

Spremačica
Ljiljana
Zagorec

Spremačica
Meri
Košić

Domar
Ivan
Simon