Upisi

Informacije o upisima u dječji vrtić Škrinjica

 

Odluka o upisu djece u redoviti program DV Škrinjica za ped god 2022-2023

Prijava za upis djece u obvezni program predškole ped god 2022-2023

Poziv za upis djece u obvezni program predškole za ped god 2022-2023

Prijedlog Odluke o upisu djece u redoviti program DV Škrinjica za pedagošku 2022.-2023. go

Obavijest o upisima djece u DV Škrinjica

Natječaj za upis djece u DV Škrinjica za ped god 2022-2023

Prijava za upis djeteta

Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić Škrinjica za ped. god 2022-2023