Upisi

Informacije o upisima u dječji vrtić Škrinjica

Upisi u pedagošku godinu 2023./2024.

Odluka o upisu djece u redoviti program Dječjeg vrtića Škrinjica za pedagošku 2023.-2024.

Odluka o upisu djece u redoviti program DV Škrinjica 2023.-2024. (Lista reda prvenstva upisa) – PRIJEDLOG

Plan upisa u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2023.-2024. godinu

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku godinu 2023.-2024.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2023.-2024. godinu

Odluka o mjerilima i postupak upisa djece u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2023.-2024. godinu

Zahtjev za upis djeteta u 10-satni program Dječjeg vrtića Škrinjica

————————————

Poziv za upis djece u obvezni program program predškole za pedagošku 2023.-2024. godinu

Prijava za upis djeteta u obvezni program predškole za pedagošku god. 2023.-2024.