vidovec prijatelj djece

Sadnja zelja
7. lipnja 2024.

Latice su u srijedu ( 05.06.2024.god.) sudjelovale u sadnji Varaždinskog zelja kod obitelji Cafuk čime je nastavljen i naš projekt “Tradicija i kultura mojeg zavičaja”.

Posjet vatrogasaca i policije Dječjem vrtiću Škrinjica
27. svibnja 2024.

Naš dječji vrtić organizirao je posebne dane za posjet vatrogasaca i policije. Cilj posjeta bio je educirati djecu o važnosti sigurnosti i uloga koje vatrogasci i policajci imaju u našem društvu, ali i pružiti im priliku da se zabave i postave pitanja koja ih zanimaju.

XX. Theaterspiele
23. travnja 2024.

Dvadesete po redu dramske igre na njemačkom jeziku još jednom su ujedinile djecu vrtićkog uzrasta i djecu osnovne škole Vidovec. Pozornica HNK u Varaždinu otvorila je svoja vrata za umjetnost i predstavljanje na njemačkom jeziku.

“Mali čuvari velike baštine”
1. veljače 2024.

Uvođenje tradicijskih aktivnosti u dječji vrtić ima ključnu ulogu u oblikovanju budućih generacija i čuvanja kulturnog nasljeđa. Tradicijske aktivnosti pomažu u očuvanju kulture, povijesti i identiteta.