say hello to the world

“Say Hello to the World” – međunarodni projekt
8. lipnja 2022.

‘Say Hello to the World’ međunarodni je projekt koji videomrežom povezuje djecu u vrtićima i školama, gdje se mogu vidjeti uživo, mahati jedni drugima i naučiti prve strane riječi. Mnogo se pažnje posvećuje upoznavanju različitih kultura, tradicija i načina života. Djeca mogu jedni drugima pokazati kako se igraju, koje pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, koju hranu jedu, kojim jezikom govore itd.