Pravila privatnosti

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo. Podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Dječji vrtić Škrinjica drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti djece, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, kandidata za radna mjesta, gostiju i posjetitelja:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka, budite slobodni u svakom trenutku obratiti se našem Službeniku za zaštitu podataka:

Igor Barlek, CIPP/E, Službenik za zaštitu podataka

 • e-mailom na adresu: bi@biconsult.hr 

ili

 • poštom na adresu: Dječji vrtić Škrinjica, Ulica Vladimira Nazora 11, 42205 Vidovec.

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti ažurirana su 25. rujna 2023.

VODITELJ OBRADE

Dječji vrtić Škrinjica, Ulica Vladimira Nazora 11, 42205 Vidovec (Dječji vrtić), nastupa u odnosu na osobne podatke djece kao naših budućih, sadašnjih i bivših polaznika, njihovih nositelja roditeljske odgovornosti, kandidata za radno mjesto, vanjskih suradnika te gostiju u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Podaci koji se tiču djece, roditelja i skrbnika, zaposlenika Dječjeg vrtića, vanjskih suradnika i gostiju

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i podzakonskim propisima, djelatnost predškolskog odgoja obavlja se u okviru javnih i službenih ovlasti Dječjeg vrtića, na temelju kojih Dječji vrtić, između ostalog, obavlja sljedeće obrade osobnih podataka:

 • upis djece u Dječji vrtić i ispis vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 • izdavanje javnih isprava, potvrda i mišljenja
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja,

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

 • svojih zaposlenika, pomoćnika u nastavi i vanjskih suradnika,
 • djece polaznika i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
 • članova Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća i ostalih tijela Dječjeg vrtića,
 • kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,

u skladu s načinima i rokovima određenima o predškolskom odgoju i obrazovanju i pripadajućim podzakonskim propisima.

Osobni podaci djece, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljene u sklopu aktivnosti Dječjeg vrtića u skladu sa Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada javno se objavljuju na našim službenim mrežnim stranicama i službenim stranicama Dječjeg vrtića na društvenim mrežama, temeljem opravdanog legitimnog interesa Dječjeg vrtića ili temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti.

Postupci selekcije kandidata i zapošljavanja

Pri zapošljavanju putem javno objavljenih natječaja prikupljamo osnovne podatke o vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i sve ostale podatke zadane važećim propisima i koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata zadržavamo u rokovima sukladno propisima o arhivskoj građi.

Mrežna stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Dječji vrtić prikuplja vaše osobne podatke (ime i prezime, email adresa ili telefonski broj) kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Dječji vrtić neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Dječji vrtić putem vlastite mrežne stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati.

Poveznice na društvene mreže i druge web lokacije

Naša mrežna stranica može sadržavati poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

OVLAŠTENI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Dječjeg vrtića na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U okviru svog djelovanja Dječji vrtić koristi usluge pouzdanih poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, djece, nositelja roditeljske odgovornosti i vanjskih suradnika za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, zaštite imovine i sigurnosti ljudi, održavanja mrežne stranice te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja i osnivaču Dječjeg vrtića – Općini Vidovec.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Dječji vrtić prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju.

To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

 • poštom na adresu Dječji vrtić Škrinjica, Ulica Vladimira Nazora 11, 42205 Vidovec, ili
 • emailom na adresu tajnistvo@dvskrinjica.hr

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

e-mail: azop@azop.hr

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.