Pravilnici

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu 

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU –  Plan jednostavne nabave za 2024. godinu – poveznica na EOJN

Popis gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Škrinjica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

REGISTAR UGOVORA 2023. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU  – Izmjene plana nabave Dječjeg vrtića Škrinjica za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

1. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija

1. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Škrinjica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja

Plan nabave za 2023. godinu

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Škrinjica

3. Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Statut Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika u dječjem vrtiću Škrinjica

Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

1. Izmjene i dopune plana nabave dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu

Plan nabave Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Škrinjica

Plan nabave Dječjeg vrtića Škrinjica za 2021. godinu

Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik_o_zaštiti_podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka_-_zaštita_podataka

Arhiva