Pravilnici

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija

1. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Škrinjica

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja

Plan nabave za 2023. godinu

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Škrinjica

3. Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Statut Dječjeg vrtića Škrinjica

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika u dječjem vrtiću Škrinjica

Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

1. Izmjene i dopune plana nabave dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu

Plan nabave Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

Pravilnik o korištnju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Škrinjica

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Škrinjica

Plan nabave Dječjeg vrtića Škrinjica za 2021. godinu

Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik_o_zaštiti_podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka_-_zaštita_podataka

Arhiva